Ia telah mengeluarkan halaman yang sepadan dengan 100 bahasa

Mighty kraf laman WEB untuk sepadan dengan terjemahan automatik menggunakan AI, telah mengeluarkan halaman yang sepadan dengan lebih daripada 100 bahasa.

Bahasa utama daripada "Bahasa" menu tapak bahagian atas kanan atau ia boleh diakses oleh semua bahasa daripada yang berikut ,.

http://ms.lang.m-craft.com/language/

Inilah yang sendiri disesuaikan enjin terjemahan menggunakan AI (fungsi pembelajaran kecerdasan buatan).

Bahasa yang tidak penterjemahan mengambil masa untuk paparan awal, tetapi selepas kali kedua akan memaparkan halaman lancar.

Tambahan pula, kami sedang membangunkan satu sistem yang didaya mel dalam setiap bahasa.

Oleh itu, kita telah membangunkan, seperti sistem yang sepadan dengan terjemahan automatik, sila berasa bebas untuk menghubungi kami.