Kami akan menyokong anda untuk menyambung ke pelayan penyelesaian yang tidak menyokong TLS 1.2

Sambungan TLS 1.2 ke sambungan API kepada penyelesaian kad kredit laman web EC dibuat penting, dan jumlah syarikat penyelesaian yang tarikh akhir surat-menyuratnya pada bulan Jun juga meningkat.
Malah syarikat kami telah menerima pertanyaan daripada banyak syarikat, kami menanggapi pembaharuan program.
Adalah OK untuk mengemas kini OS dan aplikasi kepada mereka yang serasi dengan TLS 1.2, tetapi nampaknya ada sesuatu yang tidak dapat kita hadapi untuk pelbagai sebab.
Apabila tarikh akhir tamat, kami telah mencadangkan beberapa tindakan balas supaya sila bertanya.
Berikut adalah gambarajah skematik untuk menubuhkan pelayan relay sebagai contoh surat-menyurat.
Surat menyurat program adalah minimum dan adalah mungkin untuk menjawab permintaan kepada TLS 1.2.

Terdapat kaedah lain, jadi sila hubungi kami.
Surat-menyurat segera boleh dimulakan mengikut kemudahan pelanggan.