Penunggang naga penyerang balas

Penunggang naga penyerang balas

Kami menubuhkan satu jawatankuasa di lima kerja sempadan, kami juga mengambil bahagian dalam jawatankuasa dan melancarkan peperangan gabungan RPG.
Beliau bertanggungjawab untuk pengeluaran grafik termasuk pembangunan aplikasi aplikasi, pembangunan program pelayan, UI dan pengeluaran karakter mini.